Rekrutacja
Zaopiekujemy się każdą pociechą
w przedziale wiekowym
2,5 - 6 lat
Rozrywka
Grupowe wyjścia do kina i innych
miejsc kultury
Nauka
Realizujemy podstawę programową
przygotowaną przez MEN
Zajęcia
Zajęcia logorytmiczne
Logorytmika to metoda wspomagająca zajęcia logopedyczne, polegająca na połączeniu właśnie terapii logopedycznej z rytmiką. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce, w której wiodący jest rym.
Zajęcia ruchowe
Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - uwrażliwienie na dotyk, zapach, fakturę i czucie. Kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz świadomości własnego ciała.
Sensoplastyka
Pobudzanie zmysłów: dotyku, wzroku, węchu, słuchu, czucia głębokiego. Są to zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność, samodzielność, wzmacniające poczucie własnej wartości i sprawczości.
Zobacz więcej zajęć
Partnerzy