Nasze zajęcia
Zajęcia logorytmiczne
zajęcia słowno - ruchowe z akompaniamentem muzycznym
Zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - uwrażliwienie na dotyk, zapach, fakturę i czucie
Sensoplastyka
pobudzanie zmysłów: dotyku, wzroku, węchu, słuchu, czucia głębokiego
Zajęcia logopedyczne
Ćwiczenia aparatu mowy
Wesoła matematyka
Kreatywne zajęcia matematyczne
Trening umiejętności społecznych
Zobacz więcej zajęć...