Kadra nauczycielska
Nasze przedszkole realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
W skład kadry wchodzą - pedagog specjalny, neurologopeda, psycholog. W ramach wspomagania realizujemy zajęcia grupowe dla wszystkich przedszkolaków oraz zajęcia indywidualne z zakresu rewalidacji, logopedii oraz pomocy psychologicznej dla dzieci z opinią wwr oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Najmłodszą grupę przedszkolaków dzieci od 2,5 do 3 lat prowadzi wykwalifikowana opiekunka.

Pracujemy metodami:
Metoda Weroniki Sherborne - ćwiczenia ruchu rozwijającego, ćwiczenia ruchowo-muzyczne

Metoda Domana - czytanie i liczenie metodą globalną

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - ćwiczenia ręki z wykorzystaniem muzyki i ruchu